Opzetten van de winteropvang van het Leger des Heils

Opzetten van de winteropvang van het Leger des Heils

Vrijwilligers van Rotaract Scheveningen helpen mee met het opzetten van de winteropvang van het Leger des Heils.
De bedden zijn opgesteld om vanaf 1 november de daklozen te verwelkomen!