Nieuwe en komende projecten

1.
Drink water voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije via waterpomp! Rotary Global Grant

Schoon Water voor Adiyaman, Turkije – Uw Steun Telt!

Stel je de behoefte van schoon water voor op een gemeenschap na een aardbeving. Global Grant 23-49396 brengt schoon water naar slachtoffers in Adiyaman, Turkije, via een door Rotary gesponsorde stad van containers. Met ons waterzuiveringssysteem dat dagelijks 360.000 liter filtert, verbeteren we niet alleen levensomstandigheden, maar stoppen we ook de verspreiding van ziekten. Dit initiatief zal 5.000 levens veranderen van mannen, vrouwen en kinderen. Het budget voor dit belangrijke werk is $40.974.

Allisyn Lam en Amir Sharitmadari zijn de internationale contacten van de William & Mary Rotaract Club in District 7600. U kunt hen bereiken via +1 571-246-2432 en allisyn.lam16@gmail.com. Met de ervaren Walter Hughes van de Salem Rotary Club, die al 17 jaar leiding geeft aan impactvolle Rotary-projecten, is ons team klaar voor succes.

De Rol van gastheer Rotaract Club wordt vervuld door de Rotaract Club van Istanbul-Adalar, Turkije, in samenwerking met de Rotaract Club van Pierre-Loti Bilgi voor de uitvoering van het project. Yagiz Kiroglu coördineert ter plaatse. Na voltooiing van het project zal de gemeente Adiyaman het waterzuiveringssysteem blijven onderhouden.

Rotaract Scheveningen, een internationale partner, staat op voor District 1600. Samen met Rotary Foundation District 1600 streven we naar essentiële fondsen. Uw actieve deelname is cruciaal. Door bij te dragen aan NL48 ABNA 0443 5116 32 ter name Rotaract Scheveningen met bericht “Donatie Waterpump”. Rotaract Scheveningen wil graag $4.000 inzamelen en de impactvolle waterprojecten binnen District 1600 laten zien.

Jouw steun biedt schoon water en hoop voor Adiyaman. Samen hebben we de kracht om blijvende impact te creëren, levens te veranderen en positieve verandering te stimuleren.

Dank u voor uw steun aan dit belangrijke initiatief. Uw bijdrage heeft enorme betekenis.

2.
Districtssubsidie 2022-2023: Klimaateducatief pakket voor scholen van 8-9 jaar – Roemenië en Zuid-Afrika

De meest effectieve aanpak om klimaatverandering aan te pakken is door middel van onderwijs, waarbij de cruciale rol wordt erkend die dit speelt bij het bevorderen van bewustzijn en het inspireren van positieve actie. Met ons initiatief willen we ons richten op jonge kinderen van 8 tot 10 jaar door hen een uitgebreid, gratis educatief pakket aan te bieden. Dit pakket is hier in Den Haag zorgvuldig samengesteld, onder toezicht van een diverse groep docenten en grondig doorgelicht door experts.

Onze strategie omvat de implementatie van dit educatieve project op scholen in zowel Roemenië als Zuid-Afrika. Door nauw samen te werken met lokale Rotaract-clubs proberen we het educatieve pakket te verbeteren en aan te passen aan de specifieke behoeften en culturele contexten van elke regio. Deze gezamenlijke inspanning zorgt ervoor dat de educatieve inhoud niet alleen accuraat en informatief is, maar ook cultureel gevoelig en relevant.

Via dit initiatief is het ons doel om jonge geesten te voorzien van de kennis en het begrip van klimaatverandering, een gevoel van verantwoordelijkheid te bevorderen en hen te inspireren om actief bij te dragen aan positieve veranderingen in het klimaat. Door op jonge leeftijd de basis te leggen voor milieubewustzijn, geloven wij dat we een levenslange toewijding aan duurzame praktijken kunnen bijbrengen en een generatie van geïnformeerde individuen kunnen creëren die klaar zijn om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te pakken.

3.
District Grant 2023-2024: Voorschools programma in Cambodja met DARA

Het opzetten van een uitgebreid pakket voorschoolse educatie voor 4- tot 5-jarigen in Cambodja is zowel fascinerend als absoluut noodzakelijk gebleken. We erkennen de cruciale behoefte aan onderwijs voor jonge kinderen, vooral in regio’s met beperkte toegang, en streven ernaar deze onderwijskloof te overbruggen. Door een op maat gemaakt programma voor kleuters in Cambodja te introduceren, willen we niet alleen een leerplan creëren, maar ook kansen bieden voor deze jonge leerlingen. Een betere toegang tot onderwijs dient als katalysator voor het verbeteren van de vooruitzichten en toekomstmogelijkheden voor deze kinderen.

Wij hebben het geluk dat we bij dit streven een fantastische partner hebben, namelijk DARA – Europa. Deze organisatie kan bogen op een lovenswaardig track record van meer dan 10 jaar, waarbij zij met succes talrijke projecten in Cambodja heeft geïmplementeerd. Hun uitgebreide ervaring en expertise maken hen tot een waardevolle medewerker in onze missie om kwalitatief voorschools onderwijs in de regio te bieden. Door dit partnerschap hebben we vertrouwen in de positieve impact die ons programma zal hebben op het onderwijslandschap voor jonge kinderen in Cambodja.