Tag: environment

Charity Breakfast for Climate Education Package

Charity Breakfast for Climate Education Package

What is this about? Our Club is doing a charity breakfast to collect funds to educate children about climate and water in South Africa and Romania. We are currently working on a water education package, which will be distributed in schools. How can I help? 

Liefdadigheidsontbijt voor klimaateducatiepakket

Liefdadigheidsontbijt voor klimaateducatiepakket

Waar gaat dit over? Onze club organiseert een liefdadigheidsontbijt om geld in te zamelen om kinderen voor te lichten over klimaat en water in Zuid-Afrika en RoemeniĆ«. Op dit moment werken we aan een watereducatiepakket, dat op scholen wordt uitgedeeld. Hoe kan ik helpen? Het