Een zaterdag bij de Woelige Stal

Het uitmesten van stallen hoort ondertussen tot de jaarlijks terugkerende werkzaamheden van Rotaract Den Haag – Scheveningen. Dus ook dit jaar trokken wij op 30 september naar de Woelige Stal om daar diverse hand- en spandiensten te leveren. Na een rondje over de stadsboerderij en een kop koffie, werden eerst de stallen uitgemest en schoongemaakt, waarna er nieuw hooi op de grond gelegd kon worden. Daarna was het tijd voor lunch.
De volgende taak was het (ver)plaatsen van een nieuw hek. De Woelige Stal heeft er namelijk een stuk grond van de gemeente bij gekregen. Dit (ver)plaatsen vroeg om nogal wat graaf- en sjouwwerk, maar het eerste deel is dan toch gelukt.
Toen dit voor zover als mogelijk klaar was, zat de dag er weer op. Nu is het wachten op volgend jaar!