Tag: endplasticsoup

Canal Cleanup for End Plastic Soup

Canal Cleanup for End Plastic Soup

This year, Rotaract Scheveningen Club cleaned the canals of the Hague city as part of the End Plastic Soup action day on June 4th. This was just a day before World Environment Day. We started with a canoe near Bierkade and did a full circle 

Kanaalopruiming voor End Plastic Soup

Kanaalopruiming voor End Plastic Soup

Dit jaar heeft Club Rotaract Scheveningen de grachten van de Haagse stad schoongemaakt als onderdeel van de End Plastic Soup actiedag op 4 juni. Dit was net een dag voor Wereldmilieudag. We zijn begonnen met een kano bij de Bierkade en hebben een rondje gemaakt 

JOIN US ON END PLASTIC SOUP DAY

JOIN US ON END PLASTIC SOUP DAY

We, Rotaract club Scheveningen, would gather on the 4th of June at 11am in Bierkade, the Hague, to go kayaking and clean up the city canals!

This is our 5th year doing EndPlasticSoup action day and we would like to invite you to participate to make our city cleaner.

It is crucial, that canals are cleaned, as they usually send off their waste into rivers, which in turn bring waste to the oceans. It is important to clean up our canals, rivers and oceans if we want to have a sustainable future and why wouldn’t we?

Let’s see less litter all around us and be an example for the rest to do so!

Join us via the link: https://docs.google.com/forms/d/14cddH1f5vhopvhcBBVr0trZ13WB4mPv1vxiZq1NjT6Y/viewform?edit_requested=true

See you kayaking!

DOE MEE OP EINDE PLASTIC SOEP DAY

DOE MEE OP EINDE PLASTIC SOEP DAY

Wij, Rotaractclub Scheveningen, zouden op 4 juni om 11.00 uur samenkomen in Bierkade, Den Haag, om te gaan kajakken en de stadsgrachten op te ruimen! Dit is de 5e keer dat we EndPlasticSoup actiedag doen en we willen je graag uitnodigen om mee te doen 

World Environment Day – June 05, 2021

World Environment Day – June 05, 2021

June 5 is celebrated every year as the World Environment Day, engaging governments, businesses and citizens in an effort to address pressing environmental issues. This World Environment Day will kick off the UN Decade on Ecosystem Restoration, a global mission to revive billions of hectares, 

Wereldmilieudag – 05 Juni 2021

Wereldmilieudag – 05 Juni 2021

5 juni wordt elk jaar gevierd als de Wereldmilieudag, waarbij overheden, bedrijven en burgers worden betrokken bij een poging om dringende milieuproblemen aan te pakken. Deze Wereldmilieudag zal het begin zijn van het VN-decennium voor herstel van ecosystemen, een wereldwijde missie om miljarden hectaren nieuw leven in te blazen, van bossen tot landbouwgronden, van de top van de bergen tot de diepte van de zee.

We verliezen en vernietigen de fundamenten van ons voortbestaan in een alarmerend tempo. Elke drie seconden verliest de wereld genoeg bos om een voetbalveld te bedekken en in de afgelopen eeuw hebben we de helft van onze wetlands vernietigd.

Ieder individu heeft een fundamentele plicht ten aanzien van de bescherming van het milieu. Maak deel uit van de #GenerationRestoration

Ter gelegenheid van Wereldmilieudag en End Plastic Soup Action Day deed Rotaract Scheveningen ook haar steentje bij. Wij als club hebben meegedaan aan een strandopruimactie om de oevers van het Scheveningse strand schoon te maken. Het was een leuke dag voor ons om het strand schoon te maken, te genieten van een kopje koffie en elkaar persoonlijk te ontmoeten met behoud van de nodige sociale afstand.

Lees meer op: