Tag: endplasticsoup

World Environment Day – June 05, 2021

World Environment Day – June 05, 2021

June 5 is celebrated every year as the World Environment Day, engaging governments, businesses and citizens in an effort to address pressing environmental issues. This World Environment Day will kick off the UN Decade on Ecosystem Restoration, a global mission to revive billions of hectares, 

Wereldmilieudag – 05 Juni 2021

Wereldmilieudag – 05 Juni 2021

5 juni wordt elk jaar gevierd als de Wereldmilieudag, waarbij overheden, bedrijven en burgers worden betrokken bij een poging om dringende milieuproblemen aan te pakken. Deze Wereldmilieudag zal het begin zijn van het VN-decennium voor herstel van ecosystemen, een wereldwijde missie om miljarden hectaren nieuw