Tag: leger des heils

Baking for Homeless People

Baking for Homeless People

It was baking time on October 23rd when our club volunteers baked cakes and pies at Domus 3 Leger des Heils. Leger des heils is a shelter home for homeless people where the residents can stay for 2 years. They also provide a shed for 

Bakken voor daklozen

Bakken voor daklozen

Het was baktijd op 23 oktober toen onze clubvrijwilligers taarten en taarten bakten bij Domus 3 Leger des Heils. Leger des heils is een opvangtehuis voor daklozen waar de bewoners 2 jaar kunnen verblijven. Ze bieden ook een schuur voor niet-ingezetenen waar ze kunnen blijven