LEAN training

Een van de doelstellingen van Rotaract Den Haag – Scheveningen is om ook aan personal development te doen. Hiertoe worden gastsprekers uitgenodigd, vertellen leden wat over hun leven en werk, of worden er trainingen gegeven. Op 21 februari was het de beurt aan lid Mike om een (verkorte) LEAN training te geven.

Het eerste deel bestond uit een presentatie waarin werd uitgelegd dat in ieder proces afval zit, zichtbaar of onzichtbaar, gewild of ongewild. Het gaat er bij LEAN om dit afval te herkennen en daarna het proces te optimaliseren om het afval gedeelte te beperken. Dit kan bijvoorbeeld inhouden het aanpassen van de routine of de manier van werken. Dit is toepasbaar van het ‘s ochtends opstaan tot de meest complexe processen.

Na de presentatie was het tijd voor een korte workshop. De aanwezigen werden verdeeld over twee groepen en moesten vervolgens van LEGO piramides maken, op drie verschillende wijzen. Dit alles om te zien welke manier het meeste opleverde. Na wat oefenen, liep het uiteindelijk gesmeerd en werden er hoge (fictieve) rendementen behaald. De les uit deze avond is, dat bij alles wat er gedaan wordt afval gevormd wordt. Het gaat erom dit te (h)erkennen om tot een optimaal proces te komen, zodat je tijd nog nuttiger besteed kan worden.