Tag: rotary

Cooking for the homeless

Cooking for the homeless

On November 27, volunteers of the Rotaract Scheveningen helped the local home shelter Leger des Heils. Leger des heils is a shelter home for homeless people where the residents can stay for 2 years. They also provide a shed for non-residents where they can stay 

Koken voor daklozen

Koken voor daklozen

Op 27 november hielpen vrijwilligers van het Rotaract Scheveningen de plaatselijke opvanghuis Leger des Heils. Leger des heils is een opvangtehuis voor daklozen waar de bewoners 2 jaar kunnen verblijven. Ze bieden ook een schuur voor niet-ingezetenen waar ze kunnen blijven en koffie kunnen drinken. 

ACTIVITEITENDAG MET KIDS!

ACTIVITEITENDAG MET KIDS!

Op zaterdag 20 november brachten leden van onze club de dag door met de kinderen in het buurthuis “De Kroko Kinderclub”. Dit centrum is gelegen in een van de wijken van Den Haag. Elke twee weken ontmoeten kinderen met verschillende achtergronden elkaar en nemen ze deel aan verschillende creatieve en sportieve activiteiten.

Samen met de kinderen tekenden, bouwden en beschilderden we schuimvliegtuigen en speelden we verschillende andere spellen zoals ‘Muziekstoelen’ of ‘Wolf, wolf, hoe laat is het?’. Iedereen had veel plezier tijdens deze dag en we kijken ernaar uit om de kinderen binnenkort te ontmoeten!

ACTIVITIES DAY WITH KIDS!

ACTIVITIES DAY WITH KIDS!

On Saturday, 20th of November, members of our club spent the day with the kids at the community center “De Kroko Kinderclub”. This center is located in one of the neighborhoods of the Hague. Every two weeks, children from different backgrounds meet and take part 

Clubweekend in België

Clubweekend in België

In november kon onze club na een wat langere pauze onze clubweekendtraditie voortzetten. Een keer per jaar gaan we ergens heen en deze keer namen we onze auto’s naar Brugge en Gent in België! We hadden een sightseeingtour met onze gids Erik in Brugge, kasteelbezoek 

Charity Breakfast for Climate Education Package

Charity Breakfast for Climate Education Package

What is this about?

Our Club is doing a charity breakfast to collect funds to educate children about climate and water in South Africa and Romania. We are currently working on a water education package, which will be distributed in schools.

How can I help?

The answer is simple – register for the Christmas breakfast organized by Rotaract Scheveningen!
In case you live further away, but still want to be part of our campaign, choose the option ‘I only want to donate money’ in the form.

When?

Sunday, 12th of December! We will be delivering breakfasts in the Hague from 08:30 AM until 10:30 AM. Straight to your doorstep with keeping the required distance, of course!

What’s the menu?

Chocolate brownie, Yoghurt with granola, Quiche with vegetables, Toast (ham and cheese), fruit salad and juice

Sounds yummy! How can I participate?

You can sign up by filling in the Google form: https://docs.google.com/forms/d/1UwZbTSYmnZJeXjefqcfG6bdqKJL6VcUQQSmob_ZbExs/viewform?edit_requested=true
We accept registrations until 8th of December so don’t procrastinate!

The price of one menu is 11€. You can order 4 menus for just 40€!

Liefdadigheidsontbijt voor klimaateducatiepakket

Liefdadigheidsontbijt voor klimaateducatiepakket

Waar gaat dit over? Onze club organiseert een liefdadigheidsontbijt om geld in te zamelen om kinderen voor te lichten over klimaat en water in Zuid-Afrika en Roemenië. Op dit moment werken we aan een watereducatiepakket, dat op scholen wordt uitgedeeld. Hoe kan ik helpen? Het 

Wereld Geestelijke Gezondheidsdag – 2021

Wereld Geestelijke Gezondheidsdag – 2021

World Mental Health Day wordt elk jaar op 10 oktober gevierd om het bewustzijn te vergroten en kennis over gezondheidskwesties over de hele wereld te verspreiden.

Koken met bewoners van Middin Haagse Bluf

Koken met bewoners van Middin Haagse Bluf

Middin biedt woonruimte aan mensen van alle leeftijden met een verstandelijke of lichamelijke beperking, verworven hersenletsel of leeftijdsgebonden aandoeningen. Het is een thuis, dat verschillende activiteiten en ondersteuning biedt aan haar bewoners.

Leden van Rotaract Scheveningen deden mee aan de kookactiviteit en maakten lekkere frietjes en heerlijke ijsdesserts. Het was een erg leuke dag voor de leden en de bewoners.

Rotary Kijkduin – Rotaract Scheveningen discussion with Youth for Climate

Rotary Kijkduin – Rotaract Scheveningen discussion with Youth for Climate

On 30th of March, as part of Rotary Kijkduin’s march for Climate program, Rotaract Scheveningen and friends participated in a discussion with Youth For Climate; to discuss what can be done, what has been done and where we go from here. It is important to