Rotaract Community project

Rotaract Community project

Op 13 maart 2021 is de Rotaract Club Scheveningen van start gegaan met een community project. Dit project houdt in het schilderen van raamkozijnen en delen van een huis voor een mevrouw. Dit huis dat de mevrouw recentelijk via sociale steun gekregen heeft, had een beurt nodig.

Onze club heeft haar hulp aangeboden en zal dit geheel maand maart doen! Inachtneming van de Covid maatregelen wordt elke keer 2 personen van de club ingedeeld om te helpen. Vermeldenswaardig is dat dit project van start is gegaan in de World Rotaract Week.

Wij hopen dat Rotaracters over de hele wereld sociale projecten blijven uitvoeren, om onze wereld een betere plek te maken. Rotaract Club Scheveningen zal dit in elk geval blijven doen.