Tag: burn-out

Webinar voor bewustwording van burn-out

Webinar voor bewustwording van burn-out

Op 19 april organiseerden we een burn-out awareness webinar, met als spreker de stress- en burn-outcoach Daniel Smit. We leerden bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om de uitputting in een vroeg stadium te herkennen. Hoe langer iemand overbelast is, hoe ernstiger de burn-out zal zijn 

Burn-out Awareness Webinar

Burn-out Awareness Webinar

On 19th April, we organized a burn-out awareness webinar, with the stress and burn-out coach Daniel Smit as a speaker. We learned, for example, how important it is to recognize the exhaustion on an early stage. The longer time one is overloaded, the more severe