Internationale Dag van de Sociale Gerechtigheid – 20 februari

Internationale Dag van de Sociale Gerechtigheid – 20 februari

De internationale Dag van de Sociale Gerechtigheid (Dag van de Sociale Gerechtigheid en Gelijkheid) erkent het belang van de bevordering van sociale gerechtigheid. Daaronder vallen armoede, uitsluiting, gendergelijkheid, werkloosheid, mensenrechten en sociale bescherming. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 20 februari ingesteld als internationale Dag van de Sociale Gerechtigheid.

Thema van 2021: oproep voor sociale gerechtigheid in de Digitale Economie

De digitale economie leidt tot een transformatie van de arbeidsmarkt. Sinds het begin van 2020 heeft de COVID-19-pandemie een enorme toename van werken op afstand teweeggebracht. Zo konden vele economische activiteiten blijven doorgaan. Omgekeerd werden zo de groei en de impact van de digitale economie verder versterkt.

De gevolgen van de COVID-19-pandemie brengen de risico’s en ongelijkheid aan het licht voor werknemers in locatieafhankelijke beroepen. Voor traditionele bedrijven ontstaat een ongelijk speelveld met digitale platforms, die soms geen normale belasting hoeven te betalen. Een bijkomende uitdaging zijn de investeringen die nodig zijn voor de voortdurende adaptatie aan digitale vernieuwingen en ontoereikende digitale infrastructuur, zeker voor het midden- en kleinbedrijf.

Dit jaar worden wereldwijde initiatieven ondersteund ter bevordering van duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, volledige werkgelegenheid en waardig werk, universele sociale bescherming, gendergelijkheid, sociaal welzijn en sociale gerechtigheid voor iedereen.

De bevordering van de nationale, regionale en internationale multi-stakeholder dialoog en coördinatie van beleid is bovendien belangrijk voor de rechtszekerheid en de toepassing van universele arbeidsstandaarden.

Een paar feiten:

  • Meer dan 60% van de werknemers wereldwijd heeft geen arbeidscontract
  • Minder dan 45% van de werknemers hebben een vaste, fulltime dienstbetrekking, en dit percentage daalt
  • In 2019 bedroeg de werkloosheid 212 miljoen mensen, ten opzichte van 201 miljoen in de voorgaande jaren

Lees verder: