Tag: rotaract

Canal Cleanup for End Plastic Soup

Canal Cleanup for End Plastic Soup

This year, Rotaract Scheveningen Club cleaned the canals of the Hague city as part of the End Plastic Soup action day on June 4th. This was just a day before World Environment Day. We started with a canoe near Bierkade and did a full circle 

Kanaalopruiming voor End Plastic Soup

Kanaalopruiming voor End Plastic Soup

Dit jaar heeft Club Rotaract Scheveningen de grachten van de Haagse stad schoongemaakt als onderdeel van de End Plastic Soup actiedag op 4 juni. Dit was net een dag voor Wereldmilieudag. We zijn begonnen met een kano bij de Bierkade en hebben een rondje gemaakt 

JOIN US ON END PLASTIC SOUP DAY

JOIN US ON END PLASTIC SOUP DAY

We, Rotaract club Scheveningen, would gather on the 4th of June at 11am in Bierkade, the Hague, to go kayaking and clean up the city canals!

This is our 5th year doing EndPlasticSoup action day and we would like to invite you to participate to make our city cleaner.

It is crucial, that canals are cleaned, as they usually send off their waste into rivers, which in turn bring waste to the oceans. It is important to clean up our canals, rivers and oceans if we want to have a sustainable future and why wouldn’t we?

Let’s see less litter all around us and be an example for the rest to do so!

Join us via the link: https://docs.google.com/forms/d/14cddH1f5vhopvhcBBVr0trZ13WB4mPv1vxiZq1NjT6Y/viewform?edit_requested=true

See you kayaking!

DOE MEE OP EINDE PLASTIC SOEP DAY

DOE MEE OP EINDE PLASTIC SOEP DAY

Wij, Rotaractclub Scheveningen, zouden op 4 juni om 11.00 uur samenkomen in Bierkade, Den Haag, om te gaan kajakken en de stadsgrachten op te ruimen! Dit is de 5e keer dat we EndPlasticSoup actiedag doen en we willen je graag uitnodigen om mee te doen 

Collecting Items for Ukraine

Collecting Items for Ukraine

On Saturday 9th of April, we together with Rotarians and Welzijn Scheveningen joined our forces to help Ukraine. Part of our team was standing in front of two grocery stores to ask people to buy food or other goods, such as diapers, soaps, candles and 

Voorwerpen verzamelen voor Oekraïne

Voorwerpen verzamelen voor Oekraïne

Op zaterdag 9 april hebben we samen met Rotarians en Welzijn Scheveningen onze krachten gebundeld om Oekraïne te helpen.

Een deel van ons team stond voor twee supermarkten om mensen te vragen eten of andere goederen te kopen, zoals luiers, zeep, kaarsen en lucifers, voor Oekraïne.

Anderen reden met het busje om de goederen op te halen en in verschillende dozen te sorteren, zodat je in een later stadium makkelijker kunt vinden wat je zoekt.

De mensen die boodschappen deden waren erg gul en al met al hebben we 95 dozen opgehaald!!

Maandag zijn de dozen vanuit Den Haag afgeleverd in Nieuw Vennep waar ze in vrachtwagens zijn geladen door Stichting Holland-Oekraine, een stichting die goederen vervoert van Nederland naar Oekraïne.

Op 19 april bereikten de dozen hun eindbestemming in Oekraïne.

Bedankt aan iedereen die heeft meegedaan!

Weekend with Local City Farm and Food Bank

Weekend with Local City Farm and Food Bank

In the past weekend, members of our club helped with 2 activities. The first one was with the local city farm, Stadsboerderij Schildershoeve, where we planted some flowers and installed a plane spring swing for children to have fun with, now that the spring is 

Weekend met Lokale Stadsboerderij en Voedselbank

Weekend met Lokale Stadsboerderij en Voedselbank

Afgelopen weekend hebben leden van onze club geholpen met 2 activiteiten. De eerste was bij de plaatselijke stadsboerderij, Stadsboerderij Schildershoeve, waar we bloemen hebben geplant en een vliegtuigschommel hebben geïnstalleerd waar kinderen plezier mee kunnen hebben, nu de lente er is. De mensen die op 

It’s time for Bingo!

It’s time for Bingo!

Yesterday, members of Rotaract Scheveningen went to play bingo with the elderly with dementia living in a nursing home. We had a very nice time with the elderly and bingo can be anything but boring.

Het is tijd voor bingo!

Het is tijd voor bingo!

Gisteren zijn leden van Rotaract Scheveningen bingo gaan spelen met ouderen met dementie die in een verpleeghuis wonen. We hebben een hele leuke tijd gehad met de ouderen en bingo kan alles behalve saai zijn.