Tag: rotaract

Webinar voor bewustwording van burn-out

Webinar voor bewustwording van burn-out

Op 19 april organiseerden we een burn-out awareness webinar, met als spreker de stress- en burn-outcoach Daniel Smit. We leerden bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om de uitputting in een vroeg stadium te herkennen. Hoe langer iemand overbelast is, hoe ernstiger de burn-out zal zijn 

Burn-out Awareness Webinar

Burn-out Awareness Webinar

On 19th April, we organized a burn-out awareness webinar, with the stress and burn-out coach Daniel Smit as a speaker. We learned, for example, how important it is to recognize the exhaustion on an early stage. The longer time one is overloaded, the more severe 

PASEN RAAMSCHILDERING VOOR OUDEREN HOUSE

PASEN RAAMSCHILDERING VOOR OUDEREN HOUSE

Op 3 april, de dag voor Pasen, werden onze clubleden uitgenodigd in een van de Haagse bejaardenhuizen. Sammersbrug heeft een afdeling voor patiënten met dementie. Onze leden hielpen graag en fleurden de dag van de bewoners op met vrolijke tekeningen op de ramen van hun leerlingenkamer. Omdat Pasen voor de deur stond, hadden de tekeningen vooral een thema met paaseieren, konijntjes en heel veel lentebloemen.

Uiteraard hebben we alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen met betrekking tot COVID-19. Onze leden droegen maskers en gingen het gebouw niet binnen.

Er waren maar weinig leden die ook wat gebakken goederen meebrachten die werden doorgegeven aan de verpleegsters en de patiënten.

Easter window painting for elderly house

Easter window painting for elderly house

On April 3rd, the day before Easter, our club members were invited to one of The Hague elderly houses. Sammersbrug has a department for patients with dementia. Our members were happy to help and brighten up the day of the residents with cheerful drawings on 

ROTARY KIJKDUIN – ROTARACT SCHEVENINGEN DISCUSSIE MET JEUGD VOOR KLIMAAT

ROTARY KIJKDUIN – ROTARACT SCHEVENINGEN DISCUSSIE MET JEUGD VOOR KLIMAAT

Op 30 maart namen Rotaract Scheveningen en vrienden deel aan een gesprek met Youth For Climate als onderdeel van het Rotary Kijkduin’s Mars for Climate-programma; om te bespreken wat er kan worden gedaan, wat er is gedaan en waar we vanaf hier naartoe gaan. Het 

Rotary Kijkduin – Rotaract Scheveningen discussion with Youth for Climate

Rotary Kijkduin – Rotaract Scheveningen discussion with Youth for Climate

On 30th of March, as part of Rotary Kijkduin’s march for Climate program, Rotaract Scheveningen and friends participated in a discussion with Youth For Climate; to discuss what can be done, what has been done and where we go from here. It is important to realise that if we fail to improve the climate today, the young generation who will be experiencing all the fallouts. Everyone should perform their part in fixing the climate, protecting the environment where everyone has access to clean drinking water and clean air. If we all do our part, everyone will benefit.

Wereldwaterdag – 22 maart 2021

Wereldwaterdag – 22 maart 2021

Weet je dat ongeveer 2,2 miljard mensen in de wereld zonder toegang tot veilig drinkwater leven ? Of dat 207 miljoen mensen meer dan 30 minuten per rondreis besteden om water te halen uit een verbeterde bron ? Water is een kostbare hulpbron ! Dit 

World Water Day – March 22, 2021

World Water Day – March 22, 2021

Do you know, around 2.2 billion people in the world are living without access to safe drinking water? Or that 207 million people spend over 30 minutes per round trip to collect water from an improved source? Water is a precious resource! This requires the 

Internationale Dag van de Sociale Gerechtigheid – 20 februari

Internationale Dag van de Sociale Gerechtigheid – 20 februari

De internationale Dag van de Sociale Gerechtigheid (Dag van de Sociale Gerechtigheid en Gelijkheid) erkent het belang van de bevordering van sociale gerechtigheid. Daaronder vallen armoede, uitsluiting, gendergelijkheid, werkloosheid, mensenrechten en sociale bescherming. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 20 februari ingesteld als internationale Dag van de Sociale Gerechtigheid.

Thema van 2021: oproep voor sociale gerechtigheid in de Digitale Economie

De digitale economie leidt tot een transformatie van de arbeidsmarkt. Sinds het begin van 2020 heeft de COVID-19-pandemie een enorme toename van werken op afstand teweeggebracht. Zo konden vele economische activiteiten blijven doorgaan. Omgekeerd werden zo de groei en de impact van de digitale economie verder versterkt.

De gevolgen van de COVID-19-pandemie brengen de risico’s en ongelijkheid aan het licht voor werknemers in locatieafhankelijke beroepen. Voor traditionele bedrijven ontstaat een ongelijk speelveld met digitale platforms, die soms geen normale belasting hoeven te betalen. Een bijkomende uitdaging zijn de investeringen die nodig zijn voor de voortdurende adaptatie aan digitale vernieuwingen en ontoereikende digitale infrastructuur, zeker voor het midden- en kleinbedrijf.

Dit jaar worden wereldwijde initiatieven ondersteund ter bevordering van duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, volledige werkgelegenheid en waardig werk, universele sociale bescherming, gendergelijkheid, sociaal welzijn en sociale gerechtigheid voor iedereen.

De bevordering van de nationale, regionale en internationale multi-stakeholder dialoog en coördinatie van beleid is bovendien belangrijk voor de rechtszekerheid en de toepassing van universele arbeidsstandaarden.

Een paar feiten:

  • Meer dan 60% van de werknemers wereldwijd heeft geen arbeidscontract
  • Minder dan 45% van de werknemers hebben een vaste, fulltime dienstbetrekking, en dit percentage daalt
  • In 2019 bedroeg de werkloosheid 212 miljoen mensen, ten opzichte van 201 miljoen in de voorgaande jaren

Lees verder:

World Day of Social Justice – 20th February

World Day of Social Justice – 20th February

“World Day of Social Justice” (Social Justice Equality Day) is an international day recognizing the need to promote social justice, which includes efforts to tackle issues such as poverty, exclusion, gender equality, unemployment, human rights, and social protections. The United Nations General Assembly has decided